Bestyrelse

Bestyrelsen

Formand: Nicolai Ladegaard

Næstformand og sekretær: Stephanie Dalvang

Kasserer: Lars Wandall

Ungdomsformand:  Mikkel Syberg

Eventudvalgsformand: Tobias Krebs 

Indkøb: Alexander Nyborg Wargin